15 februari 2020 ’s middags, H.A. Lorentzhuis in Velp, besloten optreden.

14 juni 2020  van 10 tot 17 uur, Korendag Spontaan, dorpshuis De Meent in Angerlo, vrij toegankelijk optreden.